MATRIS LINGUA 2017 programma

Ievietoja: Liepa | Oct 05, 2017

MATRIS LINGUA – 2017

Semināra koordinatori: Vija Laganovska (29449378), Sergejs Moreino (26538912)

 

 

Pirmdiena, 09. oktobris

Otrdiena, 10. oktobris

Trešdiena, 11. oktobris

Ceturtdiena, 12. oktobris

Piektdiena, 13. oktobris

 

 

 

 

10:30

S. Moreino lingvistikas meistardarbnīca

Lasīšana FB un YouTube laikos. Māksla un dokumentālais. Žanru nobīde, to robežu noteikšana.

 

Чтение в эпоху фейсбука и YouTube. Искусство и документальность. Жанровые сдвиги, определение границ жанров.

Valodu mistika Trešā meklējumos. Tulkošanas latviešu valodā un no latviešu valodas aktuālās problēmas.

 

Языковая мистика в процессе поисков Третьего. Актуальные проблемы перевода на латышский и с латышского.

Atpakaļ pie avotiem: intonācija un žests. Teksts – mājoklis vai publiskā vieta? Modernās prozas un dzejas aktuālās problēmas.

 

Назад к истокам: интонация и жест. Текст – жилище или публичное место? Актуальные проблемы современной прозы и поэзии.

Abstraktais teksts, viņa dažādas realizācijas un to percepcija. Skopos-teorija, pragmatiskas pieejas kritikā un izdošanās praksē.

 

Абстрактный текст, его реализации и их восприятие. Скопос-теория, критика прагматического подхода и издательская практика.

Lingvistiska relativitāte un Sepira-Vorfa hipotēze. Teksta tekstualitāte, labā, adekvātā utt. kritēriju pārvarēšana.

 

Гипотеза Сепира-Уорфа и лингвистическая относительность. Текст и текстуальность, критерии хорошего, адекватного и т. д., их преодоление.

 

 

 

 

13:30

Lasījumi un recenzēšana

Autori-dalībnieki

VIKTORIJA GLUHIHA

NATALI CICANOVSKA

MAKSIMS JAKUŠINS

 

 

Uzaicinātais autors

Pavels Vaskans

Autori-dalībnieki

ĀDAMS LAPIŅŠ

MAIJA OLŠTEINA

DITA VĪKSNA

INGRĪDA ZAĶE

 

Uzaicinātais autors

Sergejs Moreino

Autori-dalībnieki

VASĪLIJS KARASEVS

ALINA LITVINENKO

NATĀLIJA HUHTANIEMI

 

 

Uzaicinātais autors

Dmitrijs Kuzmins

Autori-dalībnieki

KRISTĪNE PIZĀNE

DIĀNA PISKUNA

VARVARA TRUHANA

ŅIKITA MOLČANOVS

 

Uzaicinātais autors

Dmitrijs Dragiļevs

Autori-dalībnieki

JAROSLAVA GOVOROVA

VADIMS KOLMOGOROVS

MAKSIMS MOLČANOVS

 

 

Uzaicinātais autors

Irīna Cigaļska

 

Rīko: Latvijas Rakstnieku savienība

Atbalsta: Latvijas Republikas Kultūras ministrija

 

top